Barion Pixel

A Liebenzelli misszióról

Küldetés: Világmisszió

“Azt akarja Isten, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” Ez az ige (1Tim 2,4) a Liebenzelli Misszió mottója és feladata már majdnem 100 éve. A “minden ember” ma már több mint 6 milliárd embert jelent. Jézus Krisztus azt a feladatot adta tanítványainak, hogy: “Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot…” Ezt teszik misszionáriusaink sok nép és törzs között. Mert meg vannak győződve arról, hogy az Úr Jézus ˇ az egyedüli út Istenhez ˇ bűnbocsánatot ad ˇ megszabadít a bálványoktól és szellemektől való félelemtől ˇ teljes és örök életet ad. Ezt a páratlan ajándékot nem tagadhatjuk meg az emberektől!

A Liebenzelli Misszió 1899-ben alapították az angol Kína-Belföldi- Misszió németországi ágaként Hamburgban. 1902-ben Bad Liebenzellbe költözött (Baden Württemberg-be). A németországi szolgálat mellett alapítása óta a legfontosabb feladat a külmisszió. Jelenleg 230 misszionárius dolgozik a világ 21 országában (Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia, Dél- és Észak-Amerika), túlnyomó részt úttörőmisszióban, gyülekezetalapításban és tanításban. A legtöbb munkatárs németországi. De az USÁ-ban, Kanadában, Svájcban, Ausztriában, Magyarországon és Hollandiában is létesültek olyan missziós baráti körök, ahonnan misszionáriusokat küldenek ki. Sőt még a missziói területekről is kikerülnek misszionáriusok: Japánból, Pápua Új-Guineából és a Mikronéziai Államokból! A Nemzetközi Liebenzelli Misszió (LMI) keretein belül, amely 1988-ban a különböző nemzeti ágakból alakult, különböző kultúrákból származó keresztyén emberek dolgoznak azért, hogy embereket nyerjenek meg a Jézus Krisztussal való új életre. A Liebenzelli Misszió németországi ága tagja az Evangélikál Missziók Társaságának (AEM). Munkáját adományokból segítik, bízva abban, hogy Isten megad minden szükségeset.

Kiképzés és szolgálat
A Liebenzelli Misszió Bibliaiskolájában Istentől elhívott fiatalokat képeznek ki bel- és külföldi missziói szolgálatra. Külföldi szolgálati lehetőségeink:
ˇ úttörőmisszió
ˇ gyülekezetalapítás és -építés
ˇ gyermekek és fiatalok közötti szolgálat ˇ asszony-bibliakörök alakítása
ˇ bibliaiskolák
ˇ munkatársak képzése
ˇ rádiós és könyvterjesztő szolgálat
ˇ fordítás
Saját foglalkozásukban
ˇ orvosi
ˇ pedagógusi
ˇ szociális
ˇ mérnöki
ˇ mezőgazdasági területen dolgoznak szakemberek.

Scroll to Top