Barion Pixel

Kevezsda Szilvia februári körlevele

Kedves Barátok, Testvérek!

Szeretettel köszöntelek Titeket ismét Mdekából! Sok minden történt megint errefelé. December 22-én megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket a mdekai gyermekközpontban. Ezúttal meghívtuk a gyermekek hozzátartozóit is. A programon szerepelt közös éneklés, vers, karének, zenei program (azokkkal a gyerekekkel, akik valamilyen hangszeren tanulnak), Igeversfelmondás és persze a karácsonyi történet jelenetként előadva. Ezúttal nem állítottunk karácsonyfát, hanem egy jászóbölcsőt kereszttel, ami azt jelképezte, hogy az Úr Jézus azért született meg karácsonykor, hogy meghaljon értünk a kereszten Nagypénteken. A kereszt nélkül nincs jelentősége a bölcsőnek. „És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” Fil 2,8

Az Úr Jézus megalázta magát, otthagyta a Menny dicsőségét, hogy minket megmentsen. Azért jött el, hogy értünk és helyettünk szenvedjen, átvegye a mi bűneinkért kijáró büntetést, hogy nekünk azt már ne kelljen megkapnunk. Ez az Ő óriási szeretete felénk! Meghalt értünk, feltámadt és újra eljön! Hisszük-e ezt, várjuk-e Őt?

Az alkalmon egyik munkatársunk férje hirdette az Igét, aki helyben egy karácsonyi VISZ-es képzőn is részt vett. Nagyon jól bevonta a gyerekeket, a leckén kívül tanított még Igeverset, éneket és ismétlő játékra is sor került.
Gyermekeink ismét nagyon örültek a karácsonyi csomagjuknak. A csomag tartalmát megosztják a hozzátartozókkal, barátokkal, így gyakorolják az ajándékozást is. A szünet csak január 3-áig tartott, ezután ismét beindult az élet.

ZIKOMO YESU
Ez a felirat áll a hálaadások tábláján csicsevául – „Köszönöm, Jézus!” Az évkezdő Bibliai foglalkozáson a gyerekek hálaokokat gyűjtöttek és felírták azt is, Istennek melyik tulajdonságát tapasztalták meg az elmúlt év során. Számomra pl. az vált fontossá, hogy Isten hűséges, megtartja szavát, betartja ígéreteit és nem változik – mindez igaz erre az esztendőre is.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké tart!” Zsolt 136,1
Ha visszatekintünk az elmúlt évre, sok hálaadásra van okunk:
– Szilvi Malawiban K -10 új gyermeket vehettünk fel a programba, januártól pedig már 3 új gyermek beszoktatása van folyamatban. 3 fiataltól búcsúztunk, akik önálló életet kezdhettek tanulmányaik befejezése után. Mwai pl. egy varrógépet kapott a varrószakma kitanulását követően s így saját vállalkozást kezdhet.
– A nemrégiben létrehozott „Teen parent – Tini szülő” program lehetővé teszi, hogy leányanyák is befejezhessék tanulmányaikat, ill. egy szakmát kitanulhassanak.
– Szeptemberben a Wolfsburgi Baptista Gyülekezetben sor került szervezetünk, a MALO A MCHEREZO – Menedék megalakulása 20 éves évfordulójának megünneplésére. Egy mdekai munkatársunk és egy malawii kuratóriumi tag is részt vett az alkalmon bizonyságot téve.
– Nagy ajándék számunkra, hogy sikerült installálni házunkban a biztonsági akkumulátort. Sokat segít abban, hogy a hosszú, 10-12 órás áramkimaradáskor is legalább 6 óráig pótolja az áramot.
– A varróklubot és a rajzklubot látogató gyerekek a szünetben kirándulást tehettek Blantyrében, a közeli nagyvárosban. Új tapasztalatokat szerezhettek és szélesedett a látókörük.
– Két fiatalunk döntött úgy, hogy bemerítkezik és az Urat szeretné követni – miután részt vettek a fél éves felkészítő oktatáson.
– A vasárnapi iskolai ovis csoportban 15-20 gyerekkel foglalkozunk, adventben egy karácsonyi mutogatós éneket adtunk elő közösen a nagycsoporttal.
– A vendégházban járólapokat cseréltünk (közben eltakarítottuk a sok port), javításra és festésre is sor került ott is, meg a házunkban is.

ELŐRETEKINTÉS
– Hálásak vagyunk új német gyakornokunkért, Lorenért, aki fél évig különböző munkaterületeken támogat bennünket.
– Áprilisban és júliusban ismét szervezünk táborokat az 5 gyermekfalu gyermekeinek korcsoport szerint 5 héten keresztül. Imádkozzunk az előkészületekért és nyitott szívekért.
– A gyermekközpontban működő óvodában jelenleg 19 gyermekkel foglalkozunk, közülük négy speciális nevelési igényű. 5 gyermek tartozik a központhoz, 14-en pedig a környező falvakból járnak be.
– Az általános iskolában 27, a középiskolában pedig 14 diákunk van az idén. A négy tanulási nehézséggel rendelkező diákunkkal a központban foglalkozik egy képzett munkatársunk. Két lányunk választotta januártól az éves varrószakmás képzést. Egy lányunk vár főiskolai felvételre, nővérnek szeretne tanulni.

Fő feladatkörömhöz tartoznak továbbra is az óvodás korosztály Bibliai foglalkozásai és keresztyén énekek tanítása, ill. munkatársak mentorolása ezen a területen. Ezen kívül felelek még gyermekeink támogatói felé a kapcsolattartásért és a vendéglátásért. Köszönjük szépen, hogy mellettünk álltok a szolgálatban!

Az Úr áldjon és vezessen Titeket idén is! Szilvi

Scroll to Top