Imakérés

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízvavisszük eléd könyörgéseinket (Dán 9,18).   A Liebenzelli Misszió imakérései  A Külmissziói Híradó számának mellékleteiAktuális hírek a naponkénti imádkozáshoz   2011. december [imakérés] 2011. október [imakérés]